Produkt dnia
Baba Ghanoush - pasta z pieczonego bakłażana 280g
Baba Ghanoush - pasta z pieczonego bakłażana 280g

15,99 zł

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatnościI. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA

Niniejsza polityka prywatności strony www.kluskasklep.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania sklepu www.kluskasklep.pl, niezależnie od tego, czy prezentowany jest w ramach dedykowanej strony internetowej czy aplikacji mobilnej, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania (przy czym aktualność części zapisów może zależeć od bieżącej dostępności określonych usług czy funkcjonalności dostępnych w sklepie.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Always Hungry sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul. Wybickiego 5, 84-230 Rumia. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk -Północ w Gdańsku  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0001087308, REGON: 52776192300000, NIP: 5882509109, adres poczty elektronicznej: kontakt@kluskasklep.pl, numer telefonu: +48 605244987 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) ("Dalej zwany Administratorem")

Z inspektorem ochrony danych Always Hungry sp. z o.o. możesz skontaktować się poprzez e-mail: astefanska@kluskasklep.pl

 

III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające sklep, ale również użytkowników (łącznie: „Użytkownicy”), którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 1. witryn internetowych i wszelkich stron oznaczonych lub współoznaczonych marką Meta (poprzednio: Facebook) (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Meta Platforms Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited („Produkty firmy Meta”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Produkty firmy Meta udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Produktów firmy Meta, w tym dotyczących Danych Osobowych;

 1. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Produktów firmy Meta kampanii reklamowych, w tym konkursów.

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzana w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności sklepu korzystasz, w szczególności w celu realizacji na Twoją rzecz usług elektronicznych dostępnych w naszym Serwisie, umów sprzedaży, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

1. USŁUGI ELEKTRONICZNE  

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w sklepie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 1. realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym przede wszystkim zapewnienie Ci możliwości zapoznania się z materiałami, które udostępniamy w ramach naszego sklepu w oparciu o treść Regulaminu;

 1. działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Ci reklam i ofert, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać ze sklepu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

2. NEWSLETTER  

Twoje Dane Osobowe podane w związku z zapisem na Newsletter, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera w każdym czasie.

 2. newsletter może być do Ciebie lepiej dostosowany w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inaczej przedstawimy newsletter kierowany do mężczyzn, a inaczej do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z newslettera, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe, jeśli korzystanie z Newslettera wiązałoby się z dodatkowymi benefitami w postaci rabatów, kodów promocyjnych etc.), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

 Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

7. PŁATNOŚCI ODROCZONE 

W przypadku, jeśli składając zamówienie korzystasz z opcji odroczonej płatności, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Tobie zawarcia z naszym partnerem umowy o udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości wartości nabywanego przez Ciebie produktu oraz kosztów wysyłki, która to wartość jest następnie przekazywana do nas celem pokrycia Twojego zobowiązania pieniężnego z tytułu kupowanego produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy o korzystanie z tej usługi;

 1. działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

 1. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z tej usługi.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy sprzedaży towaru nabytego z wykorzystaniem opcji odroczonej płatności, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

W zakresie związanym z przyznaniem kredytu konsumenckiego i zawarciem umowy o kredyt konsumencki administratorem Twoich Danych Osobowych jest także nasz partner udzielający Ci kredytu (np. spółka PayPo Sp. z o.o.).

Będzie on więc również odbiorcą Twoich Danych Osobowych, które podajesz w naszym Sklepie celem skorzystania z opcji odroczonej płatności. Pozostałe informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

8. REKLAMACJE

 Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. rozpatrzenie Twojej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu ceny opłaconej gotówką przy odbiorze, jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby złożyć reklamację.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się co najmniej 1 rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji – przy czym okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z odstąpieniem od umowy i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługa złożonego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń/adres e-mail, numer rachunku bankowego w przypadku obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy jest dobrowolne, ale może być konieczne, aby odstąpić od umowy.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obsługi złożonego przez Ciebie oświadczenia oraz okres wynikający z przepisów prawa, które zobowiązują nas do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

10. KONTAKT

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w celu kontaktu z nami, np. poprzez formularz kontaktowy, i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

 1. w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

  1. zachęcenie Ciebie do powrotu do naszego Sklepu, w tym umożliwienie Ci kontynuowania przerwanego procesu zakupu (np. w przypadku zamknięcia strony internetowej powodującego „porzucenie” koszyka), w szczególności z wykorzystaniem dedykowanych, sprofilowanych wiadomości email dostosowanych do etapu na jakim prowadziłaś/prowadziłeś zakupy (w szczególności kierujemy się troską o Twój czas, tak abyś nie straciła/stracił szansy na dokończenie rozpoczętego już i często zaawansowanego procesu zakupu, który zwykle wymagał od Ciebie zaangażowania w poszukiwanie odpowiednich produktów, porównywania ich, dodawania do koszyka etc.) - podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (utrzymywanie relacji i dbanie o relacje z potencjalnymi Klientami).

   w zależności od treści Twojej wiadomości: działania marketingowe Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora), także dostosowywane do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie zgodnie z pkt IV.1.2. powyżej.

   1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   Podanie Danych Osobowych w zakresie nick, adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

   Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki

   Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

   11. CHAT 

   Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem prowadzonego z nami czatu (np. przy wykorzystaniu wirtualnego asystenta dostępnego w naszym Serwisie lub funkcjonalności Messenger) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

   1. obsługi zapytania poprzez czat – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

   1. w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

   1. w zależności od treści Twojej wiadomości: działania marketingowe Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora ), także dostosowywane do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie zgodnie z pkt IV.1.2. powyżej.

   1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   Podanie Danych Osobowych nick oraz innych danych związanych pytaniem skierowanym za pośrednictwem chata (np. dotyczącym reklamacji) jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności chatu (skutecznie komunikować się z nami).

   Nasz wirtualny asystent zbiera różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). W niektórych jednak przypadkach, z uwagi na podane przez Ciebie informacje podczas korzystania z niej, faktycznie możliwa jest Twoja identyfikacja.

   Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

   Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

    12. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

   Twoje Dane Osobowe, w tym te które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

   1. umożliwienie Ci aktywności na profilu, efektywne prowadzenie naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;

   1. zawarcie i realizacja umowy dotyczącej wykorzystywania przez nas, w szczególności na naszym koncie instagramowym oraz w innych materiałach promocyjnych, Twoich zdjęć, które przekażesz nam lub oznaczysz odpowiednim hasztagiem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie łączącej nas umowy licencji;

   1. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora)

   1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w serwisie społecznościowym, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez Ciebie jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

   Gdy korzystasz z fanpage’a, profilu na Facebooku, Intagramie, TikToku te korzystają z plików cookie i innych podobnych technologii, aby monitorować Twoje zachowania. Dzięki temu otrzymujemy tak zwane „statystyki strony”, które przedstawiają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających fanpage czy profil i nie ma możliwości powiązania ich z Tobą czy inną osobą. Nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook na potrzeby przygotowywania statystyk strony. Przetwarzanie danych celem przygotowywania statystyk prowadzi wyłącznie Facebook/Instagram. Dzięki ww. statystykom możemy optymalizować nasz fanpage’e czy profil np. poprzez lepsze dopasowanie zamieszczanych treści do zainteresowań i nawyków odwiedzających nasze media społecznościowe.

   Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy zgodnie z pkt 2 powyżej Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a w pozostałym zakresie – przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

   Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

   13. KONKURSY

   W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

   1. przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora przeprowadzenia konkursu;

   1. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

   1. działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

   1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   Podanie Danych Osobowych uzależnione jest od mechaniki organizowanego konkursu (czy konkurs jest prowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony internetowej) i jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

   Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – w zakresie dotyczącym zwycięzców) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

   Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

   14. PROMOCJE

   W zależności od prowadzonej przez nas promocji może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe. W takim przypadku, gdy zdecydujesz się na korzystanie z promocji organizowanej przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

   1. przeprowadzenie promocji i skorzystanie z niej przez Ciebie – podstawa prawna zależy od rodzaju promocji oraz zasad jej prowadzenia, w tym od tego, czy podczas promocji współpracujemy z innymi partnerami: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej albo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz akceptując regulamin promocji;

   1. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

   1. działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

   1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby wziąć udział w organizowanej promocji, a nadto aby złożyć reklamacje dotyczące udziału w promocji.

   Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia promocji, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

   Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

   15. MARKETING – PRZESYŁKI TRADYCYJNE

   Twoje Dane Osobowe jako Klienta naszego Sklepu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

   1. przygotowania i wysłania do Ciebie drogą tradycyjną, na piśmie, dedykowanych wiadomości/ listów/ pozdrowień w oparciu o działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie), prezentujących Ci np. reklamy i oferty (rabaty), także dostosowywane do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów i Twoich preferencji). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

   1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwi nam wysyłkę wiadomości.

   Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

   Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

   16. REMARKETING 

   Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt X poniżej);

   

  1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, abyśmy mogli realizować nasze działania w ramach remarketingu.

   

  Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   

  Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

  Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

  17. RETARGETING 

  W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies lub podobnej wyrażasz zgodę, pliki te zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację).

   

  W przypadku jednak, jeśli informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię mogą zostać powiązane z Tobą i Twoją aktywnością w Sklepie, tak zebrane Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

   

  1. przekazanie Ci dostosowanych, sprofilowanych treści reklamowych, gdy odwiedzasz inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami po tym, jak wcześniej odwiedziłaś/odwiedziłeś nasz Sklep (przykładowo na innych stronach www możesz zobaczyć reklamy poprzednio oglądanych produktów w naszym Sklepie).

   

  Prowadzimy nasze działania, ponieważ wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne jest, aby otrzymywane przez Ciebie reklamy odpowiadały Twoim zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy Twojego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek (brak związku pomiędzy wyświetlaną reklamą a Twoimi zainteresowaniami i potrzebami mógłby być dla Ciebie uciążliwy).

   

  Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora. Co do zasady partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda.

   

  1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

   

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby wyświetlane Tobie reklamy były możliwie zgodne z Twoimi potrzebami, a tym samym jak najmniej uciążliwe.

   

  Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   

  Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

  Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

  18. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW 

  Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Sklepie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich) są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

  1. badanie satysfakcji Klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego rodzaju ankiet, także wysyłanych do Ciebie w dogodny sposób możliwie dostosowany do form naszego kontaktu, np. na Twój telefon, mailem lub pocztą tradycyjną), a w konsekwencji ulepszenie Sklepu, jakości oferowanych przez Administratora usług, jak również produktów i usług oferowanych przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy lub naszych partnerów (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

   

  1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.

  Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

  Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

  19. POMIARY STATYSTYCZNE, ANALITYKA, BEZPIECZEŃSTWO I ULEPSZANIE NASZYCH USŁUG

  Twoje Dane Osobowe zebrane podczas całej Twojej aktywności w Sklepie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich) są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

  1. ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych przez Administratora usług, jak również produktów i usług oferowanych przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy, zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

  Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt X poniżej);

  1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi ich przetwarzanie w ww. celach.

  Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do pomiarów statystycznych, analiz oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  Ze względu na konieczność zapobiegania działaniom tzw. robotów internetowych, stosujemy mechanizmy Google reCAPTCHA do badania czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu możemy ujawnić firmie działającej pod marką Google Twój adres IP oraz inne dane pozwalające określić, czy odwiedzający nasz Serwis lub aplikację jest osobą fizyczną (w szczególności: techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki oraz informacje o zachowaniu w Serwisie lub aplikacji) i czy nie dochodzi do maszynowych czy zautomatyzowanych działań w naszym Serwisie lub aplikacji. Informacje o pozostałych odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

  Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

  V. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator nieustannie poszerza zakres dostępnych dla Użytkowników usług. W przypadku uruchomienia nowych usług zmodyfikuje niniejszy dokument.

  Administrator przekazuje szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osobom których dane przetwarza przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

  Każdorazowo, regulaminy promocji, konkursów, formularze rejestracyjne, reklamacyjne etc. zawierają odniesienia do niniejszego dokumentu bądź bardziej szczegółowe regulacje np. precyzują odbiorców danych bądź zakres przetwarzanych danych osobowych.

  VI. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

  Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzystasz.

  Katalog odbiorców danych wynika również z Twojej zgody lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku Twoich działań podejmowanych w Serwisie.

  W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, wspierają nas w komunikacji przy wykorzystaniu wirtualnego asystenta dostępnego w naszym Serwisie), oferującą usługi uwierzytelniające rejestracji lub logowania do Konta, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, dostawcy mechanizmów bezpieczeństwa (takich jak reCAPTCHA), firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, badaniach satysfakcji Klientów, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy, które udzielają Użytkownikom kredytu konsumenckiego, a także firmy kurierskie i pocztowe oraz pośrednicy płatności. Twoje dane na bieżąco są udostępniane między Współadministratorami. 

  Na powyższych zasadach Dane Osobowe Klienta mogą być przekazane również spółkom z naszej Grupy, wskazanym w pkt XI poniżej.

  Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany Polityce Cookies i powiązanej z nią belce cookies.

  Co do zasady nasi partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – przypominamy, że podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda.

   

  Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty uprawnionego do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

   

  Z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w celach marketingowych/ analitycznych/ statystycznych przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt X poniżej).

  VII. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

  W ramach korzystania przez nas z narzędzi wspierających naszą bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Meta (Facebook, Instagram), TikTok Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

  W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony Danych Osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt II Polityki).

  VIII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

  Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  2. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

  3. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

  4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

  5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  IX. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

  Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

  Administrator odpowiednio udostępnia informacje np. o następujących środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

  • certyfikat SSL na stronach Sklepu, na których podawane są Dane Osobowe.

   X. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

   Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

   XI. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI

  • Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.01.2024 r

   

   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium